Wizyta w firmie FastLogic

W połowie września gościliśmy w firmie FastLogic. Dzięki życzliwości Pana Kamila Grabowskiego, współzałożyciela firmy oraz Prezesa Zarządu, mogliśmy zapoznać się z działalnością spółki, która jest ukierunkowana na kompleksowe projektowanie, badanie, wdrożenie i produkcję zaawansowanych urządzeń elektronicznych.

Celem wizyty było omówienie potrzeb firmy FastLogic na wykonanie przez nasz Dział, obwodów drukowanych do pracy z sygnałami wysokich częstotliwości (do 40GHz). Mogliśmy również skorzystać z doświadczenia i wiedzy Inżynierów FastLogic w zakresie pomiarów impedancji oraz macierzy rozproszenia toru sygnałowego na PCB, z wykorzystaniem analizatora VNA.

Liczymy na owocną współpracę Łukasiewicz-ITR z firmą FastLogic w najbliższej przyszłości, której rezultatem będzie tworzenie urządzeń przez polskich inżynierów, o najwyższej innowacyjności i jakości.

PL|EN