Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie internetowym.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, nr KRS: 0000851799  - („Łukasiewicz - ITR”).

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania użytkownikom z naszego serwisu internetowego, w celach statystycznych oraz w celu realizacji zapytań zgłaszanych poprzez udostępniane na naszych stronach formularze. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda użytkownika, wykonanie umowy lub wypełnienie obowiązku prawnego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są:

 • przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy),
 • przez okres wymagany przepisami prawa (dla przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny),
 • do czasu odwołania zgody (dla przypadków, gdy podstawą prawną jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Łukasiewicz - ITR przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Łukasiewicz - ITR, a w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne oraz inne podmioty współpracujące z Łukasiewicz - ITR.

Prawa użytkowników

Mają Państwo prawo żądać:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • poprawienia danych osobowych w przypadku  gdy  dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w przypadkach, w których ma to zastosowanie
 • innych uprawnień w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są przez Łukasiewicz - ITR w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są przez Łukasiewicz - ITR w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W sprawach związanych ze sposobem i zakresem przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@itr.lukasiewicz.gov.pl

Pliki cookies

Strony internetowe Łukasiewicz - ITR mogą wykorzystywać pliki cookies oraz inne technologie takie jak Local Storage o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane przez przeglądarkę użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Ciasteczka zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przez który przeglądarka użytkownika będzie korzystać z informacji zapisanych w ciasteczku oraz unikalny identyfikator.

Czas przechowywania plików cookies

Wykorzystywane pliki cookies ze względu na czas przechowywania przez przeglądarkę można podzielić na „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się z serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy użytkownik samodzielnie je usunie z pamięci przeglądarki.

Cel, dla którego używane są pliki cookies

Informacje zawarte w plikach cookies umożliwiają:

 • dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników,
 • tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych stron, dzięki czemu możemy dostosować strukturę i zawartość naszego serwisu do potrzeb użytkowników,
 • bezpieczne korzystanie z serwisu przez zalogowanych użytkowników poprzez podtrzymanie sesji.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

W celu zbierania zagregowanych i anonimowych danych statystycznych, w naszym serwisie mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów dostarczających narzędzia analityczne – Google Inc z siedzibą w USA. Uzyskane w ten sposób dane statystyczne umożliwiają nam ulepszanie naszego serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników.

W naszym serwisie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Podmioty te posiadają własną politykę prywatności, z którą użytkownik powinien się zapoznać przed skorzystaniem z stron internetowych tych podmiotów.

Możliwość wyłączenia plików cookies

Większość przeglądarek domyślnie zezwala na umieszczanie plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki w taki sposób, aby ta każdorazowo pytała użytkownika o zgodę na umieszczenie pliku cookie w pamięci urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Użytkownik ma również możliwość całkowitego zablokowania obsługi plików cookies. Jednak wyłączenie przez użytkownika obsługi ciasteczek może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych stron internetowych. Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron, które informują o sposobach zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Logi serwera

Nasz serwis dla celów administracyjnych zapisuje logi, w których zawarte są m.in. informacje takie jak adres IP komputera użytkownika, czas połączenia, kody odpowiedzi protokołu HTTP, nazwa przeglądarki użytkownika. Dane zawarte w logach umożliwiają uzyskanie przez nas informacji o potencjalnych problemach, które mogą wystąpić na naszych stronach internetowych.

Możliwość wprowadzenie zmian w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w naszym serwisie internetowym. W przypadku dokonania zmian zaktualizowana Polityka Prywatności zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

PL|EN