Oferta


Główną działalnością naszej firmy jest produkcja obwodów drukowanych. Posiadamy zaawansowaną technologię produkcji różnych typów płytek - od jednostronnych do wielowarstwowych, w tym płytek HDI do układów BGA, a także płytek elastycznych i sztywno-elastycznych, płytek na rdzeniu aluminiowym. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Produkcja PCB
Produkcja PCB

Łukasiewicz–ITR od ponad 60 lat prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii obwodów drukowanych oraz pokrewnych. W latach 2018-2021 zrealizowano przez Łukasiewicz-ITR jedną z najważniejszych inwestycji. Jej efektem jest kompleksowa modernizacja Działu Obwodów Drukowanych, który został wyposażony w nowoczesne urządzenia technologiczne do badań oraz wytwarzania obwodów drukowanych.

W ramach tych modernizacji jesteśmy polskim producentem PCB z siedzibą w Warszawie, mogącym wytworzyć wysoce skomplikowane obwody drukowane. Produkowane przez nas precyzyjne obwody znajdują zastosowanie zarówno w typowych konstrukcjach jak i w branży medycznej, energetycznej, wojskowej, lotniczej czy też kosmicznej.

Montaż elektroniczny
Montaż elektroniczny

Obszary naszej działalności odpowiadają na aktualne potrzeby sektora elektroniki i koncentrują się na technologiach powierzchniowego i przewlekanego montażu elementów elektronicznych, w tym elementów miniaturowych takich jak elementy czynne typu CSP i nieobudowane struktury półprzewodnikowe typu flip chip oraz elementy bierne o gabarycie 0201.

Laboratorium
Laboratorium

Łukasiewicz-ITR prowadzi badania elementów składowych technologii montażu i demontażu zespołów elektronicznych, opracowuje nowe aplikacje integrujące różne technologie, prowadzi badania w zakresie walidacji zespołów i produktów elektronicznych.

Realizowane prace obejmują opracowywanie nowych rozwiązań podłoży montażowych, materiałów i technologii łączenia elementów elektronicznych w zespoły. Badane są procesy i zjawiska zachodzące podczas technologii montażu zespołów elektronicznych wpływające na ich jakość i niezawodność.

PL|EN