O Firmie

Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki

Działamy w takich obszarach badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Działalność Łukasiewicza w obszarze Inteligentnej i czystej mobilności koncentruje się wokół technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej. W szczególności prowadzimy prace badawczo rozwojowe w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.

Badania i rozwój nowych technologii w obszarze Transformacji cyfrowej to praca dla automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji i data science, a także w obszarze inteligentnych miast i sieci sensorowych. Prowadzimy projekty z obszaru rozwoju internetu rzeczy, w tym nowych rozwiązań m.in. dla: sensorów fizycznych, chemicznych i biosensorów, materiałów, nanomateriałów i kompozytów funkcjonalnych o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych.

 

Masz problem technologiczny lub poszukujesz innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu?

W obszarze Zdrowia rozwijamy nowe technologie w zakresie biotechnologii i inżynierii biomedycznej. W szczególności prowadzimy badania w obszarze aparatury i techniki medycznej, technik diagnostycznych i rozwoju terapii. Wykorzystujemy techniki cyfrowe i sztuczną inteligencję do przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych. Posiadamy także kompetencje w ramach całego procesu wytwarzania produktów leczniczych, w tym chemicznej syntezy substancji czynnych, badań przedklinicznych w zakresie toksykologii, biodostępności i równoważności biologicznej, a także w zakresie opracowania technologii wytwarzania formy leku i badań analitycznych oraz dopuszczenia do obrotu.

W ramach Zrównoważonej gospodarki i energii pracujemy na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach tej tematyki prowadzimy prace m.in. na rzecz rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków, ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym oraz wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.

Łukasiewicz-ITR liderem na rynku PCB (Printed Circuit Boards)

Łukasiewicz-ITR jako multidyscyplinarna firma skupia się na wielu działalnościach. Bezspornie jest liderem branży PCB od ponad 60 lat, dostarczając jedne z najbardziej innowacyjnych technologii obwodów drukowanych i najwyższe standardy jakości w branży. Możesz na nas liczyć, że spełnimy Twoje potrzeby, od najprostszych obwodów po najbardziej skomplikowane projekty do produkcji małoseryjnej i wielkoseryjnej.

Łukasiewicz-ITR to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. Jako Sieć Badawcza Łukasiewicz wchodzimy na zupełnie nowy, globalny poziom zwiększając szanse naszych Klientów na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych.

PL|EN